Tin cập nhật từ Ban Bảo Trợ Tu Sĩ Du Sinh Tại Hoa Kỳ

2019-03-11T11:18:04-05:00Ngày 10 tháng 3, 2013|Categories: Thông Báo|Tags: |

Ban Bảo Trợ Tu Sĩ Du Học Tại Hoa Kỳ (Formation Support for Vietnam) được phôi thai từ năm 2006. Dựa trên lá thư của các Đức Cha thuộc các [...]