Học Tiếng Anh

Technique Study English/Phương Pháp Học Tiếng Anh
A.J. Hoge: 7 Rules for learning English
Effortless English Rule 1 English Phrases (9:36) – https://www.youtube.com/watch?v=r5z-lilm-gg
Effortless English Rule 2 Don’t Study Grammar Rules! (8:46) – https://www.youtube.com/watch?v=Z97aFszFc9M
Effortless English Rule 3 Listen Listen Listen (11:26) – https://www.youtube.com/watch?v=M5uWkhx5Etw
Effortless English Rule 4 Deep English Learning With Repetition (10:36) – https://www.youtube.com/watch?v=IkoZAL_p-SI
Effortless English Rule 5 How to Learn English Grammar (11:06) – https://www.youtube.com/watch?v=wB8mr4iViy0
Effortless English Rule 6 Learn Real English (14:31) – https://www.youtube.com/watch?v=hvfjwiMO35Q
Effortless English Rule 7 Powerful English Speaking Stories (15:59) – https://www.youtube.com/watch?v=zb3RfN4Rfow
A.J. Hoge: Motivation For Studying English (12:29) – https://www.youtube.com/watch?v=xPXOYVZ484U
Tự học Effortless English bài Green Tea ( Song Ngữ) – https://m.youtube.com/watch?v=Ww4pnNSIULs
Lesson 163 – Green Tea (bài tiếp theo tiếng Anh) – https://m.youtube.com/watch?v=HxeY8yQp0Wk


Pronunciation/Luyện Giọng
A.J. Hoge:
Pronunciation Training Techniques (12:50) – https://www.youtube.com/watch?v=VcONw2BBfb8
Pronunciation Webinar (49:24) – https://www.youtube.com/watch?v=_k9XLB1twhc

Basic Alphabet Pronunciation

EDUCATION FOR THE POOR PRONUNCIATION, THE WAY IT SOUNDS: https://www.youtube.com/watch?v=Tdi1cmbtPv4
The English Alphabet (Beginner, Level 1) – https://www.youtube.com/watch?v=EgzHCuzVKb8
Learn English with Tom! Private lessons over Skype! Contact: ESLTeacherTom@gmail.com

English pronunciation: Numbers – https://www.youtube.com/watch?v=iNU1ILy63Wc
How to Pronounce -ed verb endings: American English Pronunciation (7:20 minutes) – https://m.youtube.com/watch?v=A7hi-ipU2n0
How to Pronounce -ed verb endings: American English Pronunciation (6:63 minutes) – https://m.youtube.com/watch?v=UaFIejjqCoI

18 từ bạn Việt nào cũng phát âm sai – https://m.youtube.com/watch?v=IJLVatRZTBo

Những từ viết giống nhau, phát âm khác nhau – https://m.youtube.com/watch?v=2dy8zyENniw

Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất! – https://m.youtube.com/watch?v=W7QYqI2im-Y

Luyện phát âm tiếng Anh: Những âm không cần – https://m.youtube.com/watch?v=PfwG0Bqp2hE

Luyện phát âm tiếng Anh: từ tắt – https://m.youtube.com/watch?v=PbgLQlHXpKI

20 từ tiếng Anh đa nghĩa – https://m.youtube.com/watch?v=xk_ZaZMgb84

Vinglish phần 5 – https://m.youtube.com/watch?v=QBGgDaUGL5w

Ẩm thực Việt Nam bằng tiếng Anh – https://m.youtube.com/watch?v=MpHQ0At8JCw

Luyện phát âm tiếng Anh: the internet – https://m.youtube.com/watch?v=iJx0m2mmG9A

Sự thật về cuốn sách của Elight – https://m.youtube.com/watch?v=jWZKVNwRuAg

Listening and Learning English with Different Programs/Lắng nghe và học Anh Văn với nhiều chương trình khác nhau
Learn English in 24 Hours with EnglishClass101 TV(be careful with advertisements) – https://www.youtube.com/watch?v=QUYfdTvXRgg
Learn English in 24 Hours with EnglishClass101 TV(be careful with advertisements) – https://m.youtube.com/watch?v=juKd26qkNAw
500 English Listening Practice Learn English Useful Conversation Phrases – https://m.youtube.com/watch?v=M-A2yJQLiWI
Học Tiếng Anh với Duolingo – https://www.duolingo.com

Basic English/ học Tiếng Anh Căn bản: chương trình Pascal

Học phản xạ với Effortless English – Câu chuyện “A Kiss”(khi xem một bài, sẽ thấy được nhiều bài khác để học trong YouTube videos kế theo) – https://m.youtube.com/watch?v=X1GVA0cfM0Y


Writing English/ Viết Tiếng Anh
A.J.Hoge:
Improve English Writing | Simplify (20:28) – https://www.youtube.com/watch?v=gEm6bqF5ktc


Teaching English/Viết Tiếng Anh
A.J.Hoge:
English Teacher Secrets – https://www.youtube.com/watch?v=dSC0vzDMZAU
A.J.Hoge đào tạo giảng viên tại Pasal (1:15:15) – https://www.youtube.com/watch?v=V_M3LVBwudE

Adrian Underhill:
Introduction to Teaching Pronunciation Workshop – Adrian Underhill (COMPLETE) – https://www.youtube.com/watch?v=1kAPHyHd7Lo
A.J. Hoge: Learn English With Movies Using This Movie Technique (36:36) – https://www.youtube.com/watch?v=791cOfTEkEc


Đời Sống Tâm Linh

1. US Bishop Website/Mạng của các Giám Mục Hoa Kỳ- đọc, nghe kinh thánh suy niệm mỗi ngày:
http://www.usccb.org/about/ (tài liệu tổng quát)
http://www.usccb.org/bible/readings/040818.cfm (bài đọc mỗi ngày trong Thánh Lễ, nhấn ngày trong lịch để tìm bài đọc mình muốn)
http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm (Nghe tiếng đọc bài đọc trong Thánh Lễ)
http://www.usccb.org/bible/reflections/index.cfm (Coi Youtube video nghe giảng)

2. Word Among Us/Suy niệm Lời Chúa hằng ngày
https://wau.org (Tin tức học hỏi chung chung)
https://wau.org/meditations/ (Can download free App on phone-suy niệm lời Chúa mỗi ngày)
3. Daily 3-Minute Retreat – https://www.loyolapress.com/3-minute-retreats-daily-online-prayer
4. Pray As You Go – https://www.pray-as-you-go.org/home/
5. Discerning Hearts: Catholic Podcasts – https://www.discerninghearts.com/catholic-podcasts/
6. An Online Retreat – http://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html
7. Divine Office/Liturgical of the Hours
https://catholicapps.com/laudate/ (free App, download for prayer)
https://divineoffice.org/welcome/ (free App, download for prayer)


Học Hỏi Về Kinh Thánh, Giáo Hội, Giáo Lý và Đời Sống Đức Tin
1. Ascension Presents & Fr. Mike Schmitz
http://ascensionpresents.com/videos_categories/fr-mike-schmitz/(Trang chính, nhiều videos)Take Courage! (Một ví dụ youtube video, sẽ tìm thấy rất nhiều đề tài nếu coi một video)

2. Bishop Robert Baron
https://www.youtube.com/user/wordonfirevideo (Trang chính, nhiều videos)
Bishop Barron on Women in the Church (Một ví dụ youtube video, sẽ tìm thấy rất nhiều đề tài nếu coi một video) – https://www.youtube.com/watch?v=_VC2SEVoq34
3. Discipleship and Mission
Mission, Evangelization, and Discipleship

Spiritan Fr. Anthony Gittins CSSp on Mission.mp4  – https://www.youtube.com/watch?v=Z7d0QnmQf94
Living as Missionary Disciples: Walk the Talk by Dr. Ansel Augustine  – https://www.cmdnet.org/images/easyblog_articles/59/Journal_Article-Living_as_Missionary_Disciples-Dr._Ansel_Augustine_final.pdf


Vatican Resources/Tài Liệu của Toà Thánh

The Holy See
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
Roman Curia Resources
http://www.vatican.va/roman_curia/index.htm


Chương Trình Dậy Giáo Lý cho trẻ con, phụ huynh và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích
a. Loyola Press: A Jesuit Ministry  – https://www.loyolapress.com
b. Our Sunday Vistor  – https://www.osv.com
c. Pflaum Gospel Weeklies – http://www.pflaumweeklies.com
d. RCL Benziger – http://rclbenziger.com


Hội Nhập Văn Hoá

Intercultural Communication Skills
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html

Why is intercultural communication important to know? Summary from the interview with Dr. Milton Bennett

Why study intercultural communication

Intercultural communication in the workplace and the role of communication in an organization
http://scipro.ru/article/03-02-16

Intercultural communication: the importance of being assertive
https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/intercultural-communication-importance-being-assertive

How to Be Assertive
https://www.mindtools.com/pages/article/Assertiveness.htm

Being assertive: Reduce stress, communicate better
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644?pg=1

Communication Modes: The Benefits of Being Assertive
https://www.goodtherapy.org/blog/communication-modes-and-benefits-of-being-assertive

Barriers to Effective Communication

Nonverbal Communication
https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/nonverbal-communication

All one body: Forming Intercultural Communities
https://www.mothercabrini.org/wp-content/uploads/2015/01/5.18.17-A.pdf

Working on Common Cross-cultural Communication Challenges
http://www.pbs.org/ampu/crosscult.html

The Language of Online Intercultural Community Formation
https://academic.oup.com/jcmc/article/10/2/JCMC1027/4614443#100164473

Intercultural Communication on Web sites: A Cross-Cultural Analysis of Web sites from High-Context Cultures and Low-Context Cultures
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-6101.2006.tb00313.x

American Culture: Traditions and Customs of the United States
https://www.livescience.com/28945-american-culture.html

What is white culture?

Cultural Competence
http://www.euroamerican.org/services/Org-CulturalCompetence.asp

Immigrants Explain What Shocked Them About American Culture
https://www.vice.com/en_us/article/ppxnbk/immigrants-explain-what-shocked-them-about-american-culture

101 Characteristics of Americans/American Culture (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn)
https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033041-101AmerCult.pdf
International Student / Study Centers / Study in the USA / Way Of Life / American Culture

American Culture (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn)
https://www.internationalstudent.com/study_usa/way-of-life/american-culture/
Welcome to our Guide to American Culture, Customs & Etiquette (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn) (có thể lấy bài kiểm tra về hiểu biết sau khi đọc bài)
https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/usa-guide
American Culture: The Basics (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn)
http://www.wiu.edu/international_studies/student_activities/americanculture.php
10 Things to Know About U.S. Culture (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn)
https://www.interexchange.org/articles/career-training-abroad/10-things-to-know-about-u-s-culture/
American Culture
http://www.hio.harvard.edu/american-culture
Adjusting to a New Culture (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn)
http://www.hio.harvard.edu/adjusting-new-culture

Getting to Know Americans (nếu có người có thể dịch qua tiếng Việt thì sẽ giúp cho những người chuẩn bị qua Mỹ nhiều hơn)
http://www.hio.harvard.edu/getting-know-americans