Đời Sống Tâm Linh

1. US Bishop Website/Mạng của các Giám Mục Hoa Kỳ- đọc, nghe kinh thánh suy niệm mỗi ngày:
http://www.usccb.org/about/ (tài liệu tổng quát)
http://www.usccb.org/bible/readings/040818.cfm (bài đọc mỗi ngày trong Thánh Lễ, nhấn ngày trong lịch để tìm bài đọc mình muốn)
http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm (Nghe tiếng đọc bài đọc trong Thánh Lễ)
http://www.usccb.org/bible/reflections/index.cfm (Coi Youtube video nghe giảng)

2. Word Among Us/Suy niệm Lời Chúa hằng ngày
https://wau.org (Tin tức học hỏi chung chung)
https://wau.org/meditations/ (Can download free App on phone-suy niệm lời Chúa mỗi ngày)
3. Daily 3-Minute Retreat – https://www.loyolapress.com/3-minute-retreats-daily-online-prayer
4. Pray As You Go – https://www.pray-as-you-go.org/home/
5. Discerning Hearts: Catholic Podcasts – https://www.discerninghearts.com/catholic-podcasts/
6. An Online Retreat – http://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html
7. Divine Office/Liturgical of the Hours
https://catholicapps.com/laudate/ (free App, download for prayer)
https://divineoffice.org/welcome/ (free App, download for prayer)


Học Hỏi Về Kinh Thánh, Giáo Hội, Giáo Lý và Đời Sống Đức Tin
1. Ascension Presents & Fr. Mike Schmitz
http://ascensionpresents.com/videos_categories/fr-mike-schmitz/(Trang chính, nhiều videos)Take Courage! (Một ví dụ youtube video, sẽ tìm thấy rất nhiều đề tài nếu coi một video)

2. Bishop Robert Baron
https://www.youtube.com/user/wordonfirevideo (Trang chính, nhiều videos)
Bishop Barron on Women in the Church (Một ví dụ youtube video, sẽ tìm thấy rất nhiều đề tài nếu coi một video) – https://www.youtube.com/watch?v=_VC2SEVoq34
3. Discipleship and Mission
Mission, Evangelization, and Discipleship

Spiritan Fr. Anthony Gittins CSSp on Mission.mp4  – https://www.youtube.com/watch?v=Z7d0QnmQf94
Living as Missionary Disciples: Walk the Talk by Dr. Ansel Augustine  – https://www.cmdnet.org/images/easyblog_articles/59/Journal_Article-Living_as_Missionary_Disciples-Dr._Ansel_Augustine_final.pdf