Hội Linh mục – Tu sỹ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ (Formation Support for Vietnam – FSVN)

Gửi tới: Thành viên của Hội FSVN

Ngày: 31/08/2019

Những Khái niệm và vấn đề liên quan đến
Quấy Nhiễu Và Lạm Dụng Tình Dục

Những Quy định của FSVN và Phương thức báo cáo

Trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo hoàn vũ, đặc biệt là Giáo hội tại Hoa Kỳ đang đối diện với vấn nạn lạm dụng tình dục bởi hàng giáo sĩ, tu sĩ, và chủng sinh. Không chỉ tập trung vào việc cầu nguyện và xin sự tha thứ, Giáo hội còn mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa cộng tác và tìm ra những phương thức hữu hiệu để đẩy lui vấn nạn này; đồng thời Giáo hội gánh lấy trách nhiệm và bảo vệ những người bị tổn thương và yếu thế trong các cuộc lạm dụng tình dục. Cậy trông vào ơn Chúa, Giáo hội Công giáo đang cố gắng từng bước kiến thiết lại Giáo hội – là nhiệm thể của Đức Ki-tô và làm mới lại đời sống đức tin của các Ki-tô hữu.

Do tính cấp thiết của vấn nạn lạm dụng tình dục đang phổ biến, Ban Điều hành và Ban Trợ giúp Nạn nhân của Hội Linh mục – Tu sỹ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ (Formation Support for Vietnam – FSVN) soạn thảo và ban hành văn bản này nhằm trang bị cho thành viên của mình có những kiến thức cần thiết về các khái niệm, những vấn đề liên quan đến vấn nạn quấy nhiễu và lạm dụng tình dục, và những phương thức báo cáo cụ thể hầu tránh được những hậu quả không mong muốn. Văn bản này đồng thời cũng đưa ra những quy định của Hội FSVN dành cho các thành viên. Những quy định này nhằm kiến tạo một môi trường tu học lành mạnh và tạo lập những cách thế giải quyết cho các thành viên trong hội FSVN khi đối diện với vấn nạn này.

I.Mục đích và Phạm vi áp dụng nội quy

1.1. Mục đích: Văn bản này cung cấp những khái niệm, hướng dẫn, và những quy định cho mục đích sau:

 • Trước hết, mọi cá vị trong xã hội phải được tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa.
 • Khi những hành vi quấy nhiễu và lạm dụng tình dục xảy ra có liên quan đến thành viên của Hội FSVN, việc giải quyết được thực hiện căn cứ theo luật dân sự và luật Giáo Hội.
 • Trang bị cho các thành viên của hội FSVN những kiến thức cơ bản để tránh tệ nạn quấy nhiễu và lạm dụng tình dục trong môi trường sống và tu học.
 • Trợ giúp nạn nhân là thành viên của Hội FSVN khi hành vi quấy nhiễu hoặc lạm dụng tình dục xảy ra.

Bị chú: Những quy định này không nhằm thay thế cho những nội quy của các cơ quan địa phương, giáo phận, chủng viện, và các dòng tu, nhưng để bổ túc và làm rõ thêm khi một hành vi quấy rối và lạm dụng tình dục xảy ra liên quan đến thành viên của hội FSVN.

1.2. Phạm vi áp dụng quy định

Những quy định dưới đây được áp dụng cho thành viên chính thức của Hội FSVN.

Các thành viên chính thức của Hội FSVN gồm:

 • Giáo sỹ, tu sỹ và chủng sinh tu học đang chính thức sinh hoạt trong Hội FSVN,
 • Các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành,
 • Các cộng sự viên khác làm việc cho Hội FSVN,
 • Và những thành phần tham dự các sinh hoạt do Hội FSVN tổ chức.

II. Khái niệm và các Hành vi Quấy nhiễu và Lạm dụng Tình dục

(Tài liệu được trích dịch và viết phỏng theo“Guidelines for the Prevention of and Response to Sexual Misconduct” for the Diocese of Tucson).

2.1. Hành vi tình dục sai trái với trẻ em và trẻ vị thành niên(Sexual Misconduct with Children and Adolescents)

Hành vi tình dục sai trái(Sexual Misconduct): về tổng quát đây là hành vi có liên quan đến tình dục với người không phải là người phối ngẫu trong đời sống hôn nhân (khái niệm này sẽ được trình bày rõ hơn ở các phần tiếp theo dưới đây). Những hành vi sai trái có thể đơn giản là hành động đụng chạm trên thân xác cho dù hành vi đó không nhất thiết phải có tác hại rõ rệt. Cho dù có sự ưng thuận rõ ràng của đối phương cũng không làm thay đổi tính chất sai trái của hành vi; nhất là người ưng thuận là trẻ em và trẻ vị thành niên, người lớn bị suy yếu, hoặc người trưởng thành có mối quan hệ với người có chức vụ liên quan đến “sự khác biệt về quyền lực” trong mục vụ.

Những hành vi liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục có thể là hành vi đụng chạm đến cơ thể và các khu vực nhạy cảm của trẻ em và trẻ vị thành niên hoặc tiếp xúc quá thân mật trong sinh hoạt hằng ngày (dành sự quan tâm đặc biệt hay dành nhiều giờ cho một trẻ vị thành niên).

Sự khôn ngoan trong mục vụ đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực hết sức, thường xuyên tham khảo ý kiến với các cố vấn và chuyên gia tư vấn, để tránh mọi hành vi có thể bị hiểu lầm hoặc nhận biết và tránh những lời mời tương tác tình dục. Sự khôn ngoan trong mục vụ còn thể hiện qua việc tránh những hành vi có thể bị hiểu lầm có ẩn chứa tình dục sai trái kể cả những phương tiện thể hiện những ham muốn của tình dục vô thức.

Sau đây là những khái niệm cụ thể về hành vi tình dục sai trái với trẻ em và trẻ vị thành niên:

2.1.1. Tiếp xúc tình dục (Sexual Contact): là bất kỳ sự đụng chạm trực tiếp hoặc gián tiếp, mơn trớn, thao túng hoặc xâm nhập các bộ phận sinh dục của người khác. Nó bao gồm bất kỳ hành vi nào khiến người khác tham gia vào liên hệ đó. Mức độ nghiêm trọng tăng thêm trong các trường hợp nạn nhân bị ép buộc bởi vũ lực hoặc bị đe dọa tính mạng hoặc tài sản, và nạn nhân là trẻ em và trẻ vị thành niên, hoặc không có khả năng đồng ý vì bị ảnh hưởng của ma túy, rượu, giấc ngủ vô thức, rối loạn tâm thần hoặc khiếm khuyết về tinh thần khiến người đó không có khả năng hiểu bản chất hành vi tình dục, không thể thực hiện quyền từ chối hành vi đó, hoặc bị lừa dối một cách cố ý về bản chất của hành vi tình dục.

2.1.2. Lạm dụng tình dục trẻ em (Child Sexual Abuse):xảy ra khi người lớn cố tình hoặc cố ý tiếp xúc tình dục với trẻ em và trẻ vị thành niên. Mỗi tiểu bang có hướng dẫn khác nhau cho độ tuổi vị thành niên và cáo buộc hình sự.

2.1.3. Lạm dụng trẻ em (Child Abuse):là hành vi gây tổn thương hoặc cố ý gây tổn thương đối cho trẻ em và trẻ vị thành niên;
các hành vi trực tiếp, gián tiếp hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe thân thể, tinh thần/tâm lý và phúc lợi của trẻ em và trẻ vị thành niên;
các hành vi không tình cờ được lặp đi lặp lại sự ngược đãi đối với của trẻ em và trẻ vị thành niên.

2.1.4. Phô trương không đứng đắn (Indecent Exposure):là hành vi phô trương, phơi bày bộ phận sinh dục, hậu môn; để lộ quầng vú hoặc núm vú nơi một phụ nữ, trước sự chứng kiến của người khác, hay thể hiện hành vi xúc phạm hoặc khiêu gợi người khác. Mỗi tiểu bang có hướng dẫn khác nhau về mức độ cáo buộc tội hình sự.

2.1.5. Hành vi tình dục “công khai” đối với trẻ em và trẻ vị thành niên (Public Sexual Indecency to a Minor):là hành vi cố ý tham gia vào hoạt động quan hệ tình dục, bao gồm cả thủ dâm và giao hợp tình dục, trước sự hiện diện của trẻ em và trẻ vị thành niên.
“Công khai (Public)” nghĩa là nơi có sự hiện diện của người khác nhất là trẻ em và trẻ vị thành niên. Mỗi tiểu bang có hướng dẫn khác nhau cho độ tuổi vị thành niên và cáo buộc tội hình sự.

2.1.6. Bóc Lột tình dục trẻ vị thành niên (Sexual Exploitation of Minors):là hành vi lợi dụng tình dục trẻ vị thành niên bằng cách cố ý xử dụng, thuê, thuyết phục hoặc ép buộc trẻ vị thành niên tham gia hoặc giúp đỡ người khác tham gia triển lãm tình dục hoặc các hành vi tình dục khác để tạo ra bức tranh hoặc diễn xuất sống.

Bất kỳ ai áp dụng những hướng dẫn này, phát hiện ra hoặc tin tưởng một cách hợp lý rằng: những hình ảnh được lưu trữ trong các phương tiện lưu trữ, thể hiện trên màn hình máy tính hoặc trên mạng công cộng về trẻ vị thành niên có dấu hiệu “không đứng đắn” có liên quan đến bất kỳ mục vụ nào trong Giáo hội đều phải báo cáo cho văn phòng bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên của giáo phận và được khuyến khích lập báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.

2.1.7. Trình bày nội dung khiêu dâm cho trẻ vị thành niên (Showing Pornography to a Minor):là những hành vi: trình bày, buôn bán hoặc phân phối cho trẻ vị thành niên bất kỳ mặt hàng nào có hại cho trẻ vị thành niên bao gồm các tài liệu khiêu dâm, ảnh khoả thân, hành vi tình dục hoặc lạm dụng tình dục trong các tài khoản bằng lời hoặc tường thuật rõ ràng qua hình ảnh, phim, thư điện tử, trang mạng và các phương tiện truyền thông khác. Những hành vi này đi ngược lại các chính sách của các giáo phận. Mỗi tiểu bang có hướng dẫn khác nhau cho độ tuổi vị thành niên và cáo buộc tội hình sự. Ví dụ, những hành vi trong mục này, tiểu bang Arizona xác định là trọng tội loại 4.

2.1.8. Công khai trưng bày các tài liệu diễn tả rõ ràng: là hanh vi của một Giáo Sỹ, Tu Sĩ, Chủng Sinh hay một tình nguyện viên làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm linh và tâm lý của một người lớn, sự liêm chính của công việc mục vụ hoặc danh tiếng của Giáo Hội. Ví dụ: Hành vi của một người lớn có hành vi tình dục sai trái thuộc một trong những điểm: lạm dụng tình dục, khai thác/bóc lột tình dục, quấy rối tình dục và tấn công tình dục.

2.1.9. Khiêu dâm(Public Display of Explicit Sexual Materials): Một người cố tình trưng bày ở nơi công cộng các tài liệu tình dục rõ ràng dưới dạng hình ảnh, tranh vẽ, phim, đồ vật, sách hoặc tạp chí; hay các tài liệu có mô tả bằng lời về hành vi hoặc lạm dụng tình dục có hại cho trẻ vị thành niên. Tuy các Tiểu Bang trên nước Hoa Kỳ có luật cáo buộc tội hình sự khác nhau nhưng các hành vi trên trái với pháp luật của tiểu bang Arizona. Việc cố tình không thực hiện hành động kịp thời loại bỏ các vật trưng bày đó ra khỏi tài sản trong một quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát cũng là trái ngược với luật pháp và sẽ bị kết tội khi vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế các điều kể trên chưa có một mô tả-hướng dẫn rõ ràng nào được thực hiện trong bối cảnh những trưng bày đó có giá trị quan trọng trong giáo dục cho trẻ vị thành niên hoặc giá trị văn học, nghệ thuật, chính trị hoặc khoa học.

2.1.10. Quấy nhiễu (làm phiền) tình dục(Sexual Harrassment): là hành vi hoặc ngôn ngữ tình dục giữa người lớn với trẻ vị thành niên, hoặc giữa một trẻ vị thành niên lớn tuổi với một trẻ vị thành niên nhỏ tuổi, đặc biệt khi hành vi đó tạo ra môi trường đáng sợ, nguy hiểm hoặc gây công kích hay phản cảm cho trẻ vị thành niên tại trường học và nơi công cộng.

2.2. Hành vi tình dục sai trái với người lớn (Sexual Misconduct with Adults)

Hành vi tình dục sai trái với người lớn (Sexual Misconduct):là hoạt động tình dục (dù có đồng thuận hay không, và bất kể ai là người khởi xướng hoạt động này) giữa một người nam hay nữ trưởng thành (tức là một người từ 18 tuổi trở lên) với một Giáo Sĩ, Tu Sĩ, Chủng Sinh hoặc tình nguyện viên, những người này đang trong công việc mục vụ hoặc có quyền lực ảnh hưởng trên người trưởng thành. Hành vi tình dục sai trái sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi nó dựa trên uy tín của công việc mục vụ hay chức vụ.

2.2.1. Lạm dụng tình dục (Sexual Abuse):là hành vi xảy ra khi một người lớn cố tình tiếp xúc tình dục, giao hợp, mơn trớn và đụng chạm vào cơ thể người trưởng thành mà không được sự đồng ý hoặc không có khả năng phản ứng của người đó trong bất kỳ bối cảnh nào.

2.2.2. Khai thác/Lợi dụng tình dục (Sexual Exploitation):là bất kỳ loại tương tác tình dục nào giữa Giáo Sĩ, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và tình nguyện viên với một người trưởng thành, khi người này đang được đặt dưới sự chăm sóc mục vụ hoặc tư vấn của Giáo Sĩ, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và tình nguyện viên, vì đây là mối quan hệ của quyền lực hoặc có ảnh hưởng trên người trưởng thành.

2.2.3. Quấy nhiễu tình dục (Sexual Harassment):là những đề xướng tình dục không được người khác mong muốn. Những đề xướng này do Giáo Sĩ, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và tình nguyện viên đưa ra với mong muốn được đáp trả bằng tình dục qua những lời nói, cử chỉ thân thể mang bản chất tình dục hay gợi ý liên quan đến tình dục. Quấy rối tình dục ở nơi làm việc được điều chỉnh bởi chính sách nhân sự (Human resources policies) của nơi làm việc.

2.2.4. Tấn công tình dục (Sexual Assault):là hành vi sử dụng vũ lực hoặc lừa dối một người nhằm mục đích tiếp xúc, thực hịện thỏa mãn tình dục của kẻ tấn công.

2.2.5. Dụ dỗ tình dục: là một quá trình chuẩn bị, trong đó thủ phạm dần dần tiếp cận và tạo sự tin tưởng nơi nạn nhân và những người có trách nhiệm trên họ, với mục đích tình dục. Trong nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em hay người yếu thế bắt đầu bằng việc dụ dỗ tình dục. Nạn nhân của hành vi dụ dỗ thường là trẻ em, thiếu niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương.

Hiểu biết về khái niệm dụ dỗ tình dục và các hành vi dụ dỗ (tình dục thông thường) giúp dễ dàng nhận biết và ngăn chặn kịp thời hành vi quấy rối hoặc lạm dụng tình dục trước khi nó xảy ra. Bằng chứng về dụ dỗ tình dục có thể được sử dụng để kết án thủ phạm.

Trong trường hợp cực đoan, thủ phạm có thể đe dọa và sử dụng vũ lực để tấn công tình dục hoặc lạm dụng trẻ em và người yếu thế. Tuy nhiên, phổ biến hơn là các phương pháp tinh vi, khéo léo nhằm tạo mối quan hệ và niềm tin với trẻ và gia đình của trẻ cách tiệm tiến.

Thủ phạm có thể đảm nhận vai trò chăm sóc, kết thân với đứa trẻ hoặc thậm chí lợi dụng sự tin cậy và quyền hạn của họ để được chăm sóc đứa trẻ. Những cá nhân này xây dựng mối quan hệ tin cậy với người lớn xung quanh hoặc tìm kiếm một đứa trẻ không được người lớn giám sát kỹ lưỡng trong cuộc sống; bằng cách này thủ phạm tội được khuyến khích dành thời gian với đứa trẻ, từ đó tăng khả năng thực hiện hành vi lạm dụng tình dục với đứa trẻ.

Vài dấu hiệu nhận biết (Key elements)Việc dụ dỗ có thể diễn ra trong nhiều bối cảnh: trực tiếp gặp gỡ, qua Internet hoặc trong các bối cảnh các sinh hoạt đoàn thể. Các hành vi dụ dỗ (Grooming behaviors) tình dục thông thường rất tinh vi khó pháthiện. Hành vi dụ dỗ thường có thể xảy ra dưới những hình thức như:

 • Một người lớn dường như quá quan tâm đến hay gắn bó với một đứa trẻ.
 • Một người lớn thường xuyên tìm và tạo cơ hội để ở một mình với một/hoặc nhiều đứa trẻ.
 • Một người lớn kết bạn với một gia đình và thể hiện sự quan tâm đến trẻ em trong gia đình ấy nhiều hơn việc đến xây dựng mối quan hệ với người lớn.
 • Một người lớn thể hiện sự thiên vị rõ rang (lộ liễu) đối với một đứa trẻ so với những đứa trẻ khác trong cùng một gia đình.
 • Một người lớn tìm nhiều cơ hội để mua quà cho một đứa trẻ.
 • Một người lớn phục vụ cho lợi ích của trẻ em trong một tổ chức hoặc một cơ quan đoàn thể. Vì vậy đứa trẻ hoặc cha mẹ có thể dễ dàng mắc sai lầm khi liên lạc với chính thủ phạm mà họ không hay biết.
 • Một người trưởng thành tỏ vẻ là một chuyên gia có kiến thức về tâm lý lứa tuổi và giới tính hầu tạo sự tin tưởng và sau đó dụ dỗ đứa trẻ.

Những hành vi khác mà thủ phạm có thể sử dụng trong quá trình dụ dỗ là “các hoạt động có thể kích thích tình dục hay có thể khơi gợi hứng thú tình dục với trẻ em.” Những hành vi này bao gồm:

 • Tắm cho trẻ.
 • Bước vào nơi một đứa trẻ đang thay đồ.
 • Cố tình bước vào nơi đứa trẻ đang đi vệ sinh.
 • Yêu cầu một đứa trẻ xem người lớn đi vệ sinh.
 • Cố ý chạm vào bộ phận sinh dục.
 • Các hoạt động liên quan đến cởi quần áo (như mát xa, bơi lội).
 • Đấu vật trong khi mặc đồ lót.
 • Chơi các trò chơi có va chạm vào bộ phận sinh dục (Chơi làm bác sĩ).
 • Kể cho một đứa trẻ nghe những câu chuyện cười rất rõ ràng về tình dục.
 • Trêu chọc một đứa trẻ về sự phát triển bộ ngực và bộ phận sinh dục.
 • Thảo luận về thông tin khiêu dâm dưới vỏ bọc giáo dục.
 • Phô bày hình ảnh khiêu dâm rõ ràng cho trẻ em.
 • Chụp ảnh trẻ em trong đồ lót, đồ tắm, đồ khiêu vũ, v.v.

III. Nội quy liên quan đến các Hành vi Quấy nhiễu/ Lạm dụng Tình dục

3.1. Hội FSVN sẽ tổ chức chương trình học hỏi vào những dịp họp mặt, để giúp các thành viên hiểu biết về hành vi lạm dụng hoặc quấy nhiễu tình dục.

3.2. Sau khi đọc nội quy phòng chống nạn lạm dụng hoặc quấy rối tình dục xong, mỗi thành viên được yêu cầu xác nhận vào bản cam kết ở cuối bản nội quy.

3.3. Mọi thành viên của Hội FSVN cần, học tập, tôn trọng và tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến hành vi lạm dụng hoặc quấy rối tình dục của địa phương, giáo phận, dòng tu, và chủng viện nơi mình đang cư trú và sinh hoạt.

3.4. Hội FSVN có trách nhiệm phải báo cáo bất kỳ trường hợp quấy rối hoặc lạm dụng tình dục nào liên quan đến thành viên của Hội cho văn phòng trợ giúp nạn nhân của giáo phận hoặc dòng tu nơi bị cáo cư trú. Trường hợp nạn lạm dụng tình dục là một tội phạm liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi hoặc người lớn bị tổn thương thì hội FSVN buộc phải thông báo cho chính quyền địa phương, và báo cáo cho văn phòng trợ giúp nạn nhân của giáo phận hoặc dòng tu nơi bị cáo trực thuộc/cư trú.

3.5. Tên của nạn nhân phải được viết trong bản báo cáo. Nhưng nếu nạn nhân yêu cầu giữ kín danh tánh, thì yêu cầu này cần phải được viết trong một văn bản đồng thuận hoặc viết trong bản báo cáo.

3.6. Khi một thành viên bị tố cáo có liên quan đến việc lạm dụng hoặc quấy rối tình dục và đang trong tiến trình điều tra, hội FSVN cần thông báo cho các hội viên biết, để các thành viên của hội cầu nguyện cho nạn nhân và việc giải quyết được minh bạch.

3.7. Khi một thành viên bị địa phận, trường học, chủng viện hay dòng tu sa thải vì bị kết tội vi phạm lạm dụng hoặc quấy rối tình dục, hội FSVN sẽ trục xuất người đó ra khỏi hội.

3.8. Ngoài việc đồng hành với nạn nhân bị hại bằng lời cầu nguyện và nâng đỡ, hội FSVN cung cấp thông tin về tư vấn trị liệu và luật pháp Hoa Kỳ liên quan đến hành vi lạm dụng hoặc quấy rối tình dục.

3.9. Trong thời gian vụ việc lạm dụng hoặc quấy rối tình dục được điều tra, hội FSVN sẽ đồng hành với bị cáo bằng lời cầu nguyện và những trợ giúp cần thiết theo khả năng của Hội, chiếu theo quy định của pháp luật, và dưới sự hướng dẫn của các bề trên.

 1. Phương thức Báo cáo Hành vi Quấy rối và Lạm dụng Tình dục

4.1. Ban Trợ Giúp Nạn Nhân trực thuộc Hội FSVN khuyến khích các nạn nhân nên báo cáo bất kỳ nạn lạm dụng hoặc quấy rối tình dục bởi một giáo sĩ, chủng sinh, tu sĩ hay một người giáo dân của Hội FSVN cho chính quyền địa phương, văn phòng địa phận, hoặc dòng tu nơi bị cáo trực thuộc/cư trú.

4.2. Nạn nhân có thể trực tiếp báo cáo hành vi lạm dụng hoặc quấy rối tình dục lên với các bề trên địa phận hoặc bề trên của các dòng tu nơi bị cáo trực thuộc/cư trú.

4.3. Trong trường hợp nạn nhân xin sự trợ giúp từ Ban Trợ Giúp Nạn Nhân trực thuộc Hội FSVN, Ban Trợ giúp các Nạn nhân phải có trách nhiệm cùng với nạn nhân báo cáo bất kỳ vấn đề lạm dụng hoặc quấy rối tình dục lên chính quyền địa phương (nếu là tội phạm liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi hoặc người lớn bị tổn thương) và văn phòng Victim Assistance Coordinator của giáo phận hoặc dòng tu nơi bị cáo trực thuộc/cư trú.

4.4. Tiến trình tiếp nhận và trợ giúp làm báo cáo

4.4.1. Ban Trợ Giúp Nạn Nhân trực thuộc Hội FSVN tiếp nhận tất cả các báo cáo qua điện thoại, thư, thư điện tử (email), và gặp gỡ trực tiếp.

4.4.2. Báo cáo chỉ có giá trị khi có danh tính rõ ràng của người tố cáo (không ẩn danh, không nặc danh).

4.4.3. Ban Trợ Giúp Nạn Nhân trực thuộc Hội FSVN sẽ ghi nhận tất cả các chi tiết, lượng định mức độ vi phạm theo quy định của địa phận, dòng tu và pháp luật, và hoàn tất việc báo cáo. Bản báo cáo này phải được nạn nhân kiểm chứng, đối chiếu và xác nhận trước khi được gửi đi cùng với thoả thuận về tính bảo mật nếu có.

4.4.4. Báo cáo gồm:

 • Tên, địa chỉ, địa thoại của người làm báo cáo
 • Ngày làm báo cáo
 • Họ tên đầy đủ của nạn nhân, tuổi, ngày tháng năm sinh
 • Tình tiết sự việc xảy ra (gồm: khi nào, ở đâu, và tình tiết của sự việc)
 • Họ tên đầy đủ của bị cáo, gồm chức vụ, và nơi cư trú (ví dụ: thuộc Giáo phận hay Dòng tu hoặc Trường học nào).

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp anh chị em hiểu biết và ý thức hơn về vấn đề quấy rối và lạm dụng tình dục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, cho nhau và đặc biệt cho những nạn nhân bị lạm dụng và quấy nhiễu tình dục. Xin Thiên Chúa xót thương ủi an và chữa lành vết thương lòng cho họ. Chúng ta cũng không quên cầu xin lòng thương xót và ơn tha thứ cho những tội nhân, để họ được ơn hoán cải. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi thành viên của Hội FSVN được sống trong tình bạn hữu, yêu thương, và tôn trọng nhân phẩm của nhau. Để chúng ta cùng nhau làm vinh danh Chúa nơi đời sống thánh hiến của chúng ta.

Thay mặt Hội FSVN chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban Trợ Giúp Nạn Nhân trực thuộc Hội FSVN, và sự cộng tác của từng thành viên.

***Thông tin liên lạc

Ban Trợ Giúp Nạn Nhân trực thuộc Hội FSVN

Email: victimassistance@fsvn.org

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Guidelines for the Prevention of and Response to Sexual Misconduct by The Child Abuse and Sexual Misconduct Policy Review Committee of the Diocese of Tucson (2018). Retrieved on April 16, 2019 from https://ecatholic-sites.s3.amazonaws.com/22996/documents/2019/7/Guidelines%20Sexual%20Misconduct%20Approved%20Revision%202018.pdf

American Bar Association: Understanding Sexual Grooming in Child Abuse Casesby Daniel Pollack on November 01, 2015 from https://www.americanbar.org/groups/child_law/resources/child_law_practiceonline/child_law_practice/vol-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases/

Pope Francis (2019). Apostolic Letter Issue Motu Proprio. Retrieved on September 3, 2019 from http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papafrancesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html

United States Conference of Catholic Bishops (2019). Children and Youth Protection. Retrieved from: http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youthprotection/index.cfm

United States Conference of Catholic Bishops (2019). Children and Youth Protection. Retrieved from http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youthprotection/index.cfm