Video

Video: Lễ Vọng Mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

2017-05-17T03:07:49-05:00Ngày 17 tháng 5, 2017|Categories: Đức Mẹ & Các Thánh, Nổi bật|Tags: , , , , |

https://youtu.be/kJKEESLGRdQ Lúc quá 6h chiều thứ Sáu 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến thăm và cầu nguyện tại nguyện đường nơi Đức Mẹ đã từng hiện ra với [...]

Thánh Lễ Truyền chức Linh mục cho Phó tế Raymond Trần Thái Sơn

2019-03-11T11:18:03-05:00Ngày 18 tháng 2, 2017|Categories: Nổi bật, Thông Báo|Tags: , , , , , |

Hằng năm, sau ngày Lễ Giáng sinh, anh chị em Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh du học Hoa Kỳ lại háo hức tụ hội về điểm hẹn với [...]